Ārzemnieku ieceļošana Latvijā

10.03.2018. 14:04
Vīzas

Sākot ar 2015. gada 14. septembri, papildus jau esošai kārtībai, Šengenas vīzu pieprasītājiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Iesniedzot vīzu pieteikumus, obligāta personīga ierašanās personām, kuras ir sasniegušas 12 gadu vecumu. Ja biometriskie dati jau nodoti pēdējo piecu (5) gadu laikā kādā no Šengenas valstu vēstniecībām, kuras izmanto Vīzu informācijas sistēmu (VIS), atkārtota biometrijas datu nodošana nav nepieciešama.

Tūrisms