Vēstniecība

31.08.2020. 10:40

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

V.E. Uldis Mikuts (CV)

Uldis Mikuts 5

Vēstniecības darbinieki:

Kristīne Zinčenko

Trešā sekretāre

Dace Nirka

Lietvede/vēstnieka palīdze