Vēstniecība

05.08.2020. 10:33

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

V.E. Uldis Mikuts (CV)

Uldis Mikuts 5

Vēstniecības darbinieki:

Kristaps Purmalis

Trešais sekretārs

Dace Nirka

Lietvede/vēstnieka palīdze