Starpinstitūciju darba grupas un konsultatīvās padomes

11.04.2016. 10:27

Ministrija

Konsultatīvās padomes vai darba grupas nosaukums

NVO skaits padomes sastāvā

Sasaukšanas biežums

Pēdējās sēdes datums

Darba grupa diasporas politikas jautājumos

Pasaules brīvo latviešu apvienība 

Eiropas Latviešu apvienība
Vismaz reizi divos mēnešos 22.04.2016

Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padome

Nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”

Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"

Biedrība "Latvijas Darba devēju konfederācija"

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

Ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

dibināta 19.08.2014.

Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai’’

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija”

Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”

Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Ne retāk kā divas reizes gadā.

04.06.2014.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvā padome

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija”

Ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

27.02.2014.

Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome

Biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija”

Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

03.07.2014.

Latvijas institūta konsultatīvā padome

Biedrība „Latvijas reklāmas asociācija”

Divas reizes gadā.

12.04.2013.

Ārpolitikas padome

Latvijas Ārpolitikas institūts

Biedrība „Austrumeiropas politikas pētījumu centrs”

Biedrība „Latvijas Transatlantiskā organizācija”

Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs „Providus””

Pēc nepieciešamības.

12.02.2014.