Saskaņošanas procesā esošie tiesību aktu projekti

28.05.2015. 09:56

Ministrija

Izstrādes un saskaņošanas procesā esošie attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā.

Ārlietu ministrijas ierosinātie un saskaņošanas procesā esošie tiesību aktu projekti