Ārlietu ministrijas gadagrāmatas

02.03.2016. 14:53

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2007

(.PDF fails 928 Kb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2006

(.PDF fails 711 Kb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2005

(.PDF fails 2.14 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2004

(.PDF fails 3.48 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2003

(.PDF fails 2.10 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2002

(.PDF fails 1.72 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2001

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2000