STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS, KURU DALĪBVALSTIS IR LATVIJA

02.12.2014. 19:09

STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS, KURU DALĪBVALSTIS IR LATVIJA1

Apvienoto nāciju organizācija (ANO)

Apvienoto nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

Baltijas jūras valstu padome (BJVP)

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO)

Eiropas Padome (EP)

Eiropas Enerģijas harta

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB)

Eiropas Transporta ministru konference

Eiropas Standartu komiteja

Hāgas konference 

Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija

Pasaules Banka

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

Parlamentu savienība

Pasaules tirdzniecības organizācija

Pasaules Veselības organizācija

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

Starptautiskā darba organizācija

Starptautiskais epizootiju birojs

Starptautiskā finansu korporācija

Starptautiskā jūras organizācija

Starptautiskā kriminālpolicijas organizācija (Interpols)

Starptautiskā militārā sporta padome

Starptautiskā migrācijas organizācija 

Starptautiskā muzeju padome 

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja

Starptautiskā standartizācijas organizācija

Starptautiskā telekomunikāciju organizācija 

Starptautiskais ūdensputnu un mitrāju pētniecības birojs

Vispasaules pasta savienība

Vispasaules meteoroloģijas organizācija

1 Sarakstā minētas nozīmīgākās organizācijas, kuru dalībvalsts ir Latvija.