Gadagrāmata 2000

02.12.2014. 19:09

GADAGRĀMATA 2000
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA

SATURS

PRIEKŠVĀRDS

I. DAŽI LATVIJAS ĀRPOLITIKAS ASPEKTI

II. DOKUMENTI  

III. LATVIJAS VALSTS AUGSTĀKO AMATPERSONU RUNAS  

IV. STARPTAUTISKIE DOKUMENTI UN PAZIŅOJUMI 

V. HRONOLOĢIJA

VI. PIELIKUMS