Latvijas Institūts

01.03.2016. 10:29

LIlogo

Latvijas Institūtu (LI) 1998. gada 29. septembrī nodibināja Latvijas valdība. Darbību Latvijas Institūts uzsāka kā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet no 2004.gada novembra līdz 2012.gada februārim LI bija Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra. Kopš 2012.gada marta LI ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Ārlietu ministra pārraudzībā.

Pirmā LI direktore bija Vaira Vīķe-Freiberga (19.10.1998.-08.07.1999.). No 1999. gada vasaras līdz 2010. gada decembrim LI direktors bija Ojārs Ēriks Kalniņš, no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim LI darbu vadīja Karina Pētersone, bet no 2016.gada 1. marta par LI direktori iecelta Aiva Rozenberga.

LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.
Saskaņā ar nolikumu LI veic šādas funkcijas:

  • piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinē tās īstenošanu;
  • rada valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai;
  • organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs.
    Plašāk...

Papildus informācijai: