Pasākums “Par mūsu un jūsu brīvību – Latgales atbrīvošanas simtgadē” Vroclavā, Polijā


Norises laiks
24. februāris - 3. marts

Vroclavā, Polijā, notiks diskusija un izstādes „„Varšavas un Rīgas starpā vienmēr bijusi pilnīga saprašanās...” * Veltījums Latvijas un Polijas attiecību simtgadei” (*Polijas ārlietu ministra pulkveža Jozefa Beka atziņa vizītes laikā Latvijā 1934. gada jūlijā) atklāšana.

Atzīmējot šogad Latgales atbrīvošanas simtgadi, kur nozīmīgu atbalstu brīvības cīņās deva Polija un tās karavīru sadarbība ar latviešiem, kad kopīgi vēsturiski sarežģītā laikā, plecu pie pleca cīnoties, ar poļu palīdzību izdevās nostiprināt visas Latvijas brīvību un valsts austrumu robežu, Latvijas vēstniecība Polijā sadarbībā ar Lejassilēzijas vojevodas biroju Vroclavā un Lazenku karalisko muzeju organizē pasākumu, pieminot šos vēsturiskos notikumus.

Pasākumu organizē Lejassilēzijas vojevodas birojs Vroclavā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Polijā un Lazenku karalisko muzeju.

Pasākuma ietvaros notiks:

1) izstādes „„Varšavas un Rīgas starpā vienmēr bijusi pilnīga saprašanās...” * Veltījums Latvijas un Polijas attiecību simtgadei” (*Polijas ārlietu ministra pulkveža Jozefa Beka atziņa vizītes laikā Latvijā 1934. gada jūlijā) eksponēšana, izstādes svinīgā atklāšana notiks 25. februārī. Atklāšanā  pasākuma viesus uzrunās Lejassilēzsijas vojevoda Jaroslavs Obremskis (Jarosław Obremski) un Latvijas vēstnieks Polijā Edgars Bondars. Izstāde būs apskatāma no 24. februāra līdz 3. martam. Tiks izstādīta daļa (25 no 42 planšetēm) no Varšavā Lazenku karaliskajā parkā no 29.11.19. līdz 31.01.2020. eksponētās izstādes, visu izstādi eksponēt nav iespējams tās ievērojamā apjoma dēļ.

2) diskusija par Latvijas un Polijas politisko un militāro sadarbību. Diskusijā būs 2 paneļi:

1. panelis būs veltīts Latvijas un Polijas  sadarbības vēsturei, akcentējot Polijas militāro atbalstu Latgales atbrīvošanā. Panelī Latviju pārstāvēs -  Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr. h. c. philol. Venta Kocere (priekšlasījums "Latvija-Polija: kultūrvēsturiskās saiknes. Materiāli no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma"), savukārt Poliju – Polijas Zinātņu akadēmijas Politisko studiju institūta (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) prof. Dr. hab.  Gžegožs Noviks (Grzegorz Nowik) un Vroclavas Universitātes Vēstures institūta (Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski) prof. Ježijs Marons (Jerzy Maroń).

2. panelis būs veltīts Latvijas un Polijas attiecībām mūsdienās. Latviju panelī pārstāvēs Latvijas vēstnieks Edgars Bondars, Poliju – Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina