Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas projekti ārvalstīs

Notikuma laiks:

2019
Februāris - Marts

2019
Marts - Aprīlis

Sanktpēterburga, Krievijas Federācija
15. marts - 11. aprīlis

2019
Marts - Aprīlis

Zagreba, Horvātija
28. marts - 19. aprīlis

2019
Maijs

2019
Maijs - Jūnijs

2019
Maijs - Augusts

Dublina, Īrija
8. maijs - 8. augusts

2019
Maijs

2019
Maijs - Novembris