Latvijas diplomātiskie pārstāvji Francijā un viņu darba un dzīves vietas Parīzē. 1919–1987

24.04.2020. 12:11
  • Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

Latvijas diplomātiskie pārstāvji Francijā un viņu darba un dzīves vietas Parīzē. 1919–1987 (.pdf)

Materiālu sagatavoja Ārlietu ministrijas Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļas arhīva eksperte Silvija Križevica un Latvijas vēstniecības Francijā eksperte Laura Štokmane-Guillopē