1989. gada Konvencija par bērna tiesībām

29.12.2016. 15:16
1989. gada Konvencija par bērna tiesībām
 
I
 
Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā (angļu val.)
ANO Bērnu tiesību komitejas 26. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā (angļu val.)
 
II
 
Latvijas Republikas otrais kārtējais ziņojums par 1989. gada Bērnu tiesību konvencijas izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2001. gada līdz 2004. gada 1.martam (angļu val.)
ANO Bērnu tiesību komitejas 42. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas otro kārtējo ziņojumu par 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā (angļu val.)
 
III-V
 

Latvijas Republikas apvienotais trešais-piektais kārtējais ziņojums par 1989. gada Bērnu tiesību konvencijas izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam

Latvijas Republikas apvienotais trešais-piektais kārtējais ziņojums par 1989. gada Bērnu tiesību konvencijas izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam (angļu val.)

Valdības sniegtā papildu informācija par apvienoto trešo-piekto kārtējo nacionālo ziņojumu, atbildot uz Bērnu tiesību komitejas jautājumiem pirms 71.sesijas (angļu val.)

ANO Bērnu tiesību komitejas 71. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas otro kārtējo ziņojumu par 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā (latv. val.)

ANO Bērnu tiesību komitejas 71. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas otro kārtējo ziņojumu par 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā (angļu val.)