1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām 2002.gada papildu protokols par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos

16.06.2020. 15:30