1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām 2000. gada papildu protokols par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju

16.06.2020. 15:29