1984. gada Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem

04.11.2020. 15:53

1984. gada Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem

    I

Latvijas Republikas sākotnējas ziņojums par 1984.gada 10.decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojušu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā līdz 2002.gada 1.janvārim

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 31. sesijas noslēguma secinājumi un ieteikumi

Latvijas Republikas sākotnējas ziņojums par 1984.gada 10.decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojušu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā līdz 2002.gada 1.janvārim (angļu val.)

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 31. sesijas noslēguma secinājumi un ieteikumi (angļu val.)

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 2004. gada 5. februāra secinājumu un ieteikumu analīze

 II

Latvijas Republikas otrais kārtējais ziņojums par 1984.gada 10.decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojušu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā līdz 2005. gada 20. aprīlim (angļu val.)

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 99. sesijas noslēguma secinājumi un ieteikumi par otro kārtējo ziņojumu (angļu val.)

 III-V

Latvijas Republikas apvienotais trešais-piektais kārtējais ziņojums par 1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim (angļu val.)

Pielikums Latvijas Republikas apvienotajam trešajam-piektajam kārtējam ziņojumam par 1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim (angļu val.)

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 55. sesijas noslēguma secinājumi par trešo-piekto kārtējo ziņojumu (angļu val.)

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 55. sesijas noslēguma secinājumi par trešo-piekto kārtējo ziņojumu

 VI

“Latvijas Republikas sestais kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi par laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim”

 “Pielikumi Latvijas Republikas sestajam kārtējam ziņojumam par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi par laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim”

ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas Noslēguma secinājumi par sesto kārtējo ziņojumu (angļu val.)