1966. gada Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

29.12.2016. 15:18

1966. gada Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

I

Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā (angļu val.)
ANO Cilvēktiesību komitejas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā (angļu val.)

II

Latvijas Republikas otrais kārtējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 1995. gada līdz 2002. gada 1. janvārim
ANO Cilvēktiesību komitejas 79. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas otro kārtējo ziņojumu par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā
Latvijas Republikas otrais kārtējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 1995. gada līdz 2002. gada 1. janvārim (angļu val.)
ANO Cilvēktiesību komitejas 79. sesijas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas otro kārtējo ziņojumu par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā (angļu val.)
Latvijas Republikas valdības komentārs par ANO Cilvēktiesību komitejas 79. sesijas noslēguma secinājumiem (angļu val.)

III

Latvijas Republikas trešais kārtējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gada 30. jūnijam

Latvijas Republikas trešais kārtējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gada 30. jūnijam (angļu val.)
Pielikums Latvijas Republikas trešajam kārtējam ziņojumam par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gada 30. jūnijam (angļu val.)

Valdības sniegtā papildu informācija par trešo nacionālo ziņojumu, atbildot uz Cilvēktiesību komitejas jautājumiem pirms 110.sesijas (angļu val.)

Valdības sniegtā papildus informācija, atbildot uz Cilvēktiesību komitejas 110. sesijā uzdotajiem jautājumiem (angļu val.)
ANO Cilvēktiesību komitejas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas trešo kārtējo ziņojumu par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā (angļu val.)
ANO Cilvēktiesību komitejas noslēguma secinājumi par Latvijas Republikas trešo kārtējo ziņojumu par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā