ES institūciju izsludinātie atklātie konkursi

30.08.2017. 12:19

Par ES institūciju darbinieku atlasi ir atbildīgs Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO), kas atrodas Briselē. Birojs organizē atklātos konkursus, lai atlasītu augsti kvalificētu personālu visām Eiropas Savienības institūcijām.

Visi konkursi, kas tiek izsludināti kādā no ES institūcijām, tiek publicēti EPSO mājas lapā Informācija par vakancēm ES institūcijās regulāri tiek publicēta arī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī, kā arī ES institūciju un aģentūru mājaslapās.

EPSO izsludinātajos konkursos var pieteikties elektroniski, izveidojot personīgo profilu (My EPSO profile). Konkursiem var pieteikties ikviens interesents.

Jautājumus attiecībā uz ES institūcijās nodarbinātajiem ierēdņiem regulē Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi (EN).

Kontaktinformācija:
Ārlietu ministrijas
Personāla departaments
Tālrunis: 67016338