Aicinām darbā vecāko referentu, datu aizsardzības speciālistu (ierēdņa amata vieta) Iekšējā auditā uz nenoteiktu laiku

07.08.2019. 14:49

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 3.panta piektās daļas prasībām un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

-          atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi  37. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem;

-          pieredze iekšējā audita darbā;

-          zināšanas par risku vadību un izpratne par tās darbību;

-          pieredze un zināšanas datu aizsardzības jomā;

-          izpratne par informācijas tehnoloģiju vadības jomas jautājumiem;

-          analītiska domāšana, spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

-          labas komunikācijas prasmes, prasme argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;

-          labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas, padziļinātas zināšanas darbā ar MS Excel);

-          angļu valodas zināšanas B2 līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

-          veikt ministrijas, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs un padotības iestāžu pamatdarbības, vadības un atbalsta sistēmu auditus saskaņā ar valsts sekretāra apstiprināto iekšējā audita gada plānu;

-          palīdzēt ieviest sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un uzlabotu riska vadības, kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti;

-          novērtēt, vai informācijas tehnoloģiju pārvaldība ministrijā veicina ministrijas stratēģiju izpildi un mērķu sasniegšanu;

-          plānot, koordinēt un organizēt ministrijas personas datu aizsardzības drošības pasākumus noteiktajās atbildības jomās (piemēram, piedalīties personas datu drošības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, sniegt atbalstu personas datu drošības risku identificēšanā, analīzē un pasākumu ieviešanā risku mazināšanai un novēršanai, organizēt un pārraudzīt iestādes darbu personas datu aizsardzības jomā, sniegt atbalstu iekšējo normatīvo aktu un citu iekšēju dokumentu projektu izstrādē);

-          informēt un konsultēt personas datu pārzini un darbiniekus, kuri veic personas datu apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar Regulu un citiem Eiropas Savienības vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību;

-          uzraudzīt, vai tiek ievērota Regula un citi Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumi par datu aizsardzību, un/vai pārziņa un/vai apstrādātāja politika saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali, apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku informēšanu un apmācību;

-          sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

Ministrija piedāvā:

Bruto mēnešalgu no 940 līdz 1160 EUR (darbinieka amatam noteikta: 16.saime, 10.mēnešalgu grupa.

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu, mācību iespējas, redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensāciju. Ar sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iespējams iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā www.mfa.gov.lv sadaļā “Budžets”.

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 22.08.2019. (ieskaitot):

- portālā latvija.lv

vai

- CV, Motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu Pieteikuma anketu iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Tālrunis informācijai: 67016469.

Ārlietu ministrija var izvērtēt pretendenta atbilstību arī citiem vakantajiem amatiem diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ārlietu ministrija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ārlietu ministrija, kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV 1395.

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi Ministrijā ir pieejama ĀM mājaslapā.