Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas projekti ārvalstīs

Notikuma laiks: