Vilis KALNIŅŠ

02.12.2014. 19:09

Vilis KALNIŅŠ

1900. gada 28. augustā

Rīgā

1941. gada 11. oktobrī

9. nometņu punktā Vjatkas soda nometnēs

Kirovas apgabalā

1935.g. beidzis Minhenes Universitātes Tautsaimniecības fakultāti.

1915.-1919.g. bēgļu gaitās Harkovā un Orlas guberņā.

1920.g. atgriezies Latvijā.

1920.g. brīvprātīgais Latvijas armijā.

1921.-1928.g. studējis LU mehāniku, tautsaimniecību; arī Angļu institūtā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1925.g. jūlija

sekretāra palīgs ĀM

no 1925.g. novembra

kancelejas darbinieks ģenerālkonsulātā Londonā

1926.g. novembrī

atbrīvots no dienesta ārlietu resorā

1928.-1929.g. obligātajā karadienestā.

No 1929.g. augusta

Goda konsulātā Minhenē (sekretāra, III šķ. sekretāra, goda konsula v.i., I šķ. darbvedis)

No 1935.g. novembra

III šķ. sekretārs, atašejs sūtniecībā Vācijā

No 1939.g. janvāra

ĀM Juridiskās nodaļas III šķ.

No 1939.g. novembra

ĀM Juridiskās nodaļas II šķ.sekretārs

1940.g. septembrī

atbrīvots ārlietu resora likvidācijas dēļ

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Lēmuma par apcietināšanu pamatojums: 1925.-1939.g. strādājis ĀM atbildīgos amatos ārvalstīs; beidzis Minhenes Universitāti; 1933.-1934.g. Jaunsaimnieku partijas biedrs. Aizvests uz Vjatkas soda nometnēm, kur 1941.g. 11.oktobrī miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 709., 710.l.; LVA, 1987.f., 1. apr., 20856.l.