Kārlis OZOLS

02.12.2014. 19:09

Kārlis OZOLS

1882. gada 8. maijā

Veļķu pagastā

Pēc 1941. gada 23. jūnija

[Maskavā], ieslodzījuma vietā

1900.g. beidzis Irlavas skolotāju semināru,

1914.g.- RPI Inženieru nodaļu.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķ.

Darbi: Latvijai topot.[R.,] 1935; Sūtņa memuāri (krievu valodā). Parīze, 1938.

1915.-1918.g. strādājis Krievijas Ceļu ministrijas institūcijās, kā speciālists komandēts uz ASV.

1919.g. ASV latviešu delegāts Parīzes Miera konferencē. Centrālās savienības Konzums galvenais priekšsāvis Eiropā un Amerikā.

No 1920.g. aprīļa Latvijas valdības tirdzniecības pārstāvis ASV.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1920.g. oktobra līdz 1921.g. janvārim

Reevakuācijas komisijas priekšsēdētājs Maskavā

No 1923.g. septembra līdz 1929.g. maijam

Sūtnis PSRS

1929.g. maijā

Atbrīvots uz paša lūgumu

No 1929.g. novembra

ĀM pārziņā

1934.g. novembrī

Izslēgts no sarakstiem

No 1933.g. Rīgas Rotari kluba biedrs, darbojies vairākās sabiedriskās organizācijās, žurnālistikā.

APCIETINĀTS 1940.g. 25.augustā. Pēc 1940.g. 17.oktobra pārvests uz cietumu Maskavā. 1941.g. 23.jūnijā PSRS AT Kara kolēģija atzinusi par vainīgu: sniedzis palīdzību starptautiskajai buržuāzijai; spiegojis, kaitējot PSRS; aktīvi cīnījies pret strādnieku šķiru un padomju varu. Uz KPFSR KK 58 4,6,13.p. pamata piespriests nāvessods nošaujot, kas drīz pēc tam izpildīts.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 1131.l.; LVA, 1986.f., 1.apr., 11292.l.