Kārlis DUCMANIS

02.12.2014. 19:09

Kārlis DUCMANIS

1881. gada 10. novembrī

Brantu (Rozes) pagastā

1943.gada 20.augustā

Cietumā Kirovā

1913.g. beidzis Pēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķ., Čehoslovākijas, Dienvidslāvijas un Zviedrijas ordeņiem. Sarakstījis ap 20 grāmatu par tiesiskiem, politiskiem u.c. jautājumiem.

1904.-1907.g. līdzstrādnieks un redaktors vairākos latviešu laikrakstos Pēterburgā.

1913.g. advokāts un juriskonsults Rīgā.

1914.g. iesaukts Krievijas armijā.

1918.g. vasarā atgriezies Latvijā, Rīgas apgabaltiesas loceklis.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1919.g. janvāra

Pagaidu valdības pārstāvis Dānijā bēgļu lietās

No 1919.g. marta

sūtniecības Dānijā sekretārs

No 1919.g. novembra

sūtniecības Dānijā pagaidu vadītājs

No 1920.g. februāra

ģenerālkonsuls Stokholmā

1923.-1925.g.

sūtniecības Zviedrijā pagaidu pilnvarotais lietvedis

No 1925.g. septembra

pastāvīgais delegāts Tautu savienībā Ženēvā

No 1930.g. augusta līdz 1933.g. augustam

sūtnis Čehoslovākijā

No 1928.g. februāra līdz 1933.g. augustam

sūtnis Dienvidslāvijā (ar rezidenci Ženēvā, no 1930.g. Prāgā)

No 1933.g. augusta

ārlietu ministra rīcībā

1934.g. februārī -septembrī

vecākais juriskonsults ĀM

1934.-1936.g.

starptautiskā plebiscīta tiesnesis Zāras apgabalā

1936.g. jūnijā

atbrīvots, ieskaitīts ārlietu ministra rīcībā

1936.-1940.g. Senāta loceklis, vadījis Senāta spriedumu biroju.

Līdz apcietināšanai 1941.g. tulkotājs LPSR Darba TK Profesionālās izglītības nodaļā.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Aizvests uz Vjatkas soda nometnēm. Uzrādīta apsūdzība 1942.g. 13.februārī: 1919.-1940.g. buržuju un fašistu valdību laikā Latvijā bijis diplomāts un senators; darbojies reakcionārajā presē (KPFSR KK 58-13.p.). Sevišķās apspriedes 1942.g. 5.decembra lēmums: par cīņu pret revolucionāro kustību 5 gadi ieslodzījumā soda nometnēs. Miris 1943.g. 20.augustā cietumā Kirovā.

LVVA, 2570.f.,14.apr., 348.-350.l.; LVA, 1986.f. ,2.apr., P-7114.l.