Jēkabs GROTS

02.12.2014. 19:09

Jēkabs GROTS

1888. gada 15. maijā

Saikavas pagastā

1942. gada 17. jūnijā

[Soļikamskas soda nometnēs

Molotovas apgabalā]

1913.g. beidzis Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

1913.-1915.g. zvērināta advokāta palīgs Rīgā un Tērbatā.

No 1916.g. Petrogradā. 1920.g. atgriezies Latvijā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1920.g. februāra

ĀM Juriskonsultācijas III šķ. sekretārs

No 1920.g. aprīļa

Starptautisko civiltiesību nodaļas vadītājs

1920.g. oktobrī

atbrīvots uz paša lūgumu

Apgabaltiesas loceklis, no 1925.g. Tiesu palātas loceklis. No 1934.g. senators Senāta Civilkasācijas departamentā.

1940.g. beigās iestājies darbā LPSR Finanšu tautas komisariātā.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Aizvests uz Soļikamskas soda nometnēm. Uzrādīta apsūdzība 1942.g. 23.martā: 1920.-1940.g. bijis atbildīgos amatos buržuāziskās Latvijas tiesu aparātā, cīnījies pret revolucionāro kustību (KPFSR KK 58 13.p.). Sevišķās apspriedes 1942.g. 16.maija lēmums: par cīņu pret revolucionāro kustību nošaut. Nāvessods izpildīts 1942.g. 17.jūnijā.

LVVA, 2570.f., 14.apr.,524.l.; LVA, 1986.f., 2. apr., P-9985.l.