Jēkabs GROSKOPFS

02.12.2014. 19:09

Jēkabs GROSKOPFS

1877. gada 28. janvārī

Lutriņu pagastā

1944. gada 28. jūnijā

Kargasokas ciemā,

Kargasokas rajonā Tomskas apgabalā

1924.g. beidzis vakara vidusskolu pieaugušajiem Rīgā.

No 1924.g. studējis LU tieslietas.

Apbalvots ar Somijas Baltās Rozes ordeni.

No 1894.g. grāmatvedis Sabilē.

1897.- 1920.g. pasta un telegrāfa ierēdnis Palangā, Čeļabinskā, Samarā.

1915.- 1917.g. darbojies latviešu bēgļu komitejā Samarā.

1920.g. atgriezies Latvijā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1921.g. janvāra

ĀM kancelejas III šķ. sekretārs

no aprīļa

II šķ. sekretārs

No 1923.g. jūnija

pārzinājis ĀM personāla lietas

No 1926.g. novembra

II šķ. sekretārs sūtniecībā Krievijā

1927.g. martā

atbrīvots no dienesta ārlietu resorā

No 1930.g. aprīļa

papildu darbinieks sūtniecībā Igaunijā

no novembra

III šķ. sekretārs ĀM Administratīvajā un protokola nodaļā

No 1932.g. jūlija

atašejs, III un II šķ. sekretārs ĀM Konsulārajā nodaļā

No 1938.g. maija

II šķ. sekretārs sūtniecībā Vācijā

1940.g. septembrī

atbrīvots ārlietu resora likvidācijas dēļ

1940.-1941.g. strādājis LPSR Vietējās rūpniecības tautas komisariāta Apgādes trestā par kasieri.

1941.g. jūnijā LPSR VDTK sagatavoja lēmumu par apcietināšanu: augsts ĀM ierēdnis - pārzinājis pesonāla lietas, strādājis sūtniecībā Maskavā un Berlīnē. Tomēr netika apcietināts, par ko vēlāk padomju represīvās institūcijas veica plašu saraksti, noskaidrojot apstākļus. 1941.g. 14.jūnijā kopā ar ģimeni ADMINISTRATĪVI IZSŪTĪTS NOMETINĀJUMĀ Tomskas apgabalā, kur Kargasokas ciemā 1944.g. 28.jūnijā miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 514.l.; LVA, 1987.f., 1.apr., 17491.l.