Jānis SESKIS

02.12.2014. 19:09

Jānis SESKIS

1877. gada 16. maijā

Vaives pagastā

1943. gada 10. jūlijā

Vjatkas soda nometnēs

Kirovas apgabalā

1897.g. Cēsīs izturējis tautskolotāja pārbaudījumus.

1910.g. Bāzeles Universitātē ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības.

Apgalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķ., Lietuvas un Polijas ordeņiem. 1938.g. izdotā apcerējuma Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisēs (1914-1921) autors.

1897.-1906.g. skolotājs Lejasciemā, Straupē, Lielstraupē.

Par piedalīšanos 1905.g. revolūcijā aizmuguriski notiesāts uz nāvi.

1906.-1913.g. emigrācijā Zviedrijā, Beļģijā, Šveicē, Francijā; skolotājs.

1913.g. nelegāli atgriezies Latvijā.

1914.-1917.g. iesaukts Krievijas armijā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1917.g. novembra

Darbība LPNP Ārlietu nodaļā Petrogradā

1918. 1919. g.

Latvijas delegācijas loceklis Parīzes miera konferencē

No 1920.g. jūnija līdz 1921.g. janvārim

Diplomātiskais pārstāvis Šveicē (pilnvaras nav iesniedzis)

No 1921.g. aprīļa

Rezidējošais ministrs, no augusta sūtnis Igaunijā

No 1929.g. oktobra līdz 1932.g. jūnijam

Sūtnis PSRS

No 1932.g. decembra

ĀM Preses nodaļas vadītājs

No 1934.g. oktobra

Ģenerālkonsuls Klaipēdā (Mēmelē)

1940.g. februārī

Atbrīvots no amata ģenerālkonsulāta likvidācijas dēļ
No 1940.g. februāra

Ārlietu ministra rīcībā, ĀM pārziņā

1940.g. septembrī

Atbrīvots ārlietu resora likvidācijas dēļ

APCIETINĀTS 1941.g. Aizvests uz ieslodzījuma vietām Krievijā. 1941.g. 23. jūnijā PSRS AT Kara kolēģija atzinusi par vainīgu: 1917. - 1918.g. darbojies noziedzīgā organizācijā  LPNP (mērķis Latvijas valstiskā neatkarība); sadarbojies ar Francijas sūtni Petrogradā Ž.Nulensu (J.Noulens) un britu ģenerālkonsulu Maskavā B.Lokartu (B.Lockhart), lai gāztu padomju varu Krievijā; būdams sūtnis Maskavā, spiegojis, kaitējot PSRS. Uz KPFSR KK 58-4, 6(Id.).p. pamata piespriests nāvessods, kas izpildīts 1943. gada 10. jūlijā Vjatkas soda nometnēs.

LVVA, 2570.f., 14.apr. 1356.l.; LVA, 1986.f., 2.apr., P-5398.l., 102.lp.