Jānis KŪLMANIS

02.12.2014. 19:09

Jānis KŪLMANIS

1875. gada 19. septembrī

Mazzalves (Ērberģes) pagastā

1942. gada 10. aprīlī

Vjatkas soda nometnēs

Kirovas apgabalā

1897.g. beidzis Voļskas skolotāju semināru.

1909.-1910.g. mācījies valodu kursos Tautas augstskolā Humbolta akadēmijā Berlīnē un Lozannas Universitātē.

1894.-1895.g. skolotāja palīgs Ērberģes pagastskolā.

1897.-1920.g. pedagoģiskā darbā dažādās mācību iestādēs Latvijā (Ērberģē,Lašos) un Krievijā (Jeiskā, Samarā, Krimā, Sevastopolē).

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1922.g. jūlija līdz 1924.g. augustam

II šķ. sekretārs ĀM Austrumu nodaļā un Tautu Savienības nodaļā

1924.g.-1928.g.

I šķ. sekretārs ĀM Austrumu nodaļā

No 1928.g. decembra līdz 1932.g. martam

vicekonsuls Ļeņingradā

1929.g.-1931.g.

ģenerālkonsula v.i. Ļeņingradā

No 1932.g. marta

II šķ. sekretārs sūtniecībā Parīzē

No 1933.g. augusta

ĀM Arhīva un šifru nodaļā

1936.g. aprīlī

atbrīvots uz paša lūgumu, pensionējies

APCIETINĀTS 1941.g. 18.jūnijā. Izvests uz Vjatkas soda nometnēm. 1942.g. 14.februārī uzrādīta apsūdzība: 1922.-1936.g. Latvijas ĀM vadošos amatos; strādājot konsulātā, vadības uzdevumā stājies sakaros ar Ļeņingradā dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem - spiegiem; ziņas par PSRS iekšpolitisko stāvokli nosūtījis ĀM. Uz KPFSR KK 58 - 6(Id.).p. pamata likts priekšā piespriest augstāko soda mēru - nošaušanu. Vjatkas soda nometnēs 1942.g. 10.aprīlī miris.

LVVA, 2570.f., 1.apr.,328.l.; LVA, 1986.f., 2.apr., P-2243.l.