Jānis GRIŠĀNS

02.12.2014. 19:09

Jānis GRIŠĀNS

1891. gada 5. oktobrī

Dagdas pagastā

1945. gada 27. septembrī

[Vjatkas soda nometnēs Kirovas apgabalā]

1913. g. beidzis Katrīnas ģimnāziju Pēterburgā. Studējis tieslietas Petrogradas Universitātē.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķ.

1916. g. demobilizēts no Krievijas armijas.

1917. g. atgriezies Latvijā. Ievēlēts par Latgales pagaidu zemes padomes priekšsēdētāju.

1918.g. vācu okupācijas laikā ierēdnis Rēzeknes apriņķa zemes ierīcības komitejā, miertiesnesis Daugavpilī.

1918.-1920. g. Tautas padomes loceklis.

1919. g. februārī-maijā Latgales pārstāvis Latvijas delegācijas sastāvā Miera konferencē Parīzē.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1919.g. oktobra

ĀM Politiski diplomātiskā departamenta vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

no 1919.g. decembra

Baltijas valstu nodaļas vadītājs

1920.g. janvārī

atbrīvots

1920.-1922.g. Daugavpils apriņķa valdes loceklis.

1926.-1933.g. Latgales akciju bankas direktors. Dzirnavu un lauku saimniecības īpašnieks.

1940.g. dzīvojis Aglonas pagastā.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Aizvests uz Vjatkas soda nometnēm. Uzrādīta apsūdzība 1942.g. 13.februārī: 1918. - 1920.g. aktīvi piedalījies buržuāziskās Latvijas valsts izveidošanā; bijis Parīzes konferences delegāts; strādājis Ārlietu ministrijā; Tautas padomes loceklis (KPFSR KK 58-4,13.p.). Sevišķās apspriedes 1942.g. 25. novembra lēmums: par cīņu pret revolucionāro kustību 10 gadi ieslodzījumā soda nometnēs. Miris 1945.g. 27.septembrī.

LVVA, 14.apr., 511.l.; LVA, 1986.f., 2.apr., P-7151.l.