Georgs BISENIEKS

02.12.2014. 19:09

Georgs BISENIEKS

1885. gada 19. decembrī

Kroņvircavas pagastā

1941. gada 27. jūlijā

Maskavā, ieslodzījuma vietā

Mācījies Jelgavas reālskolā.

No 1902.g. Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs (mazinieks).

Piedalījies 1905.g. revolūcijas norisēs.

1905.-1907.g. vairākkārt apcietināts.

1907.g. novembrī notiesāts uz 2 gadiem un 8 mēnešiem katorgā, ko izcietis Rīgas Centrālcietumā.

Izsūtīts uz Irkutskas guberņu.

1912.g. aizbēdzis uz Beļģiju.

No 1913.g. Anglijā, organizējis nelegālās politiskās literatūras izvešanu uz Latviju. Strādājis par kooperatīvu vadītāju, biroja darbinieku, galdnieku.

1924.-1933.g. Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības direktors un valdes priekšsēdētājs, vadošajos amatos vairākās akciju sabiedrībās u.c. No 1935.g. Hipotēku bankas direktors  valdes loceklis.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1918.g. decembra

darbinieks diplomātiskajā pārstāvniecībā Londonā, tās vadītājs

no 1919.g. janvāra

diplomātiskais pārstāvis

no 1921.g. aprīļa

rezidējošais ministrs

no 1921.g. maija līdz 1924.g. novembrim

sūtnis Lielbritānijā

no 1933.g. oktobra

konsuls Ļeņingradā

no 1935g. aprīļa

ārlietu ministra rīcībā

no 1935.g. oktobra

ĀM pārziņā

1940.g. septembrī

Izslēgts no sarakstiem

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķ., Polijas Polonia Restituta ordeņa III šķ. Biedrības Piektais gads valdes priekšsēdētājs.

APCIETINĀTS 1940.g. 3.oktobrī. Apsūdzības formulējums: Latvijas konsuls Ļeņingradā, bijis saistīts ar VK(b)P CK un Ļeņingradas apgabala komitejas sekretāra S.Kirova slepkavību 1934.g. decembrī; angļu spiegs. 1941.g. februārī pārvests uz ieslodzījuma vietām Maskavā, kur 1941.g. 7.jūlijā piespriests nāvessods, kas izpildīts turpat 1942. g. 27.jūlijā.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 168.l.; No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā.1940-1986. R.Vīksnes un K.Kangera red. R., 1999.,91.lpp.