Fridrihs VESMANIS

02.12.2014. 19:09

Fridrihs VESMANIS

1875. gada 15. aprīlī

Rundāles pagastā

1941. gada 7. decembrī

Surmogā, Usoļjes soda nometnē

Molotovas apgabalā

1909.g. beidzis Pēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķ.

Pēterburgā piedalījies studentu nemieros, 1898.g. emigrējis uz Londonu.

1903.g. nelegāli atgriezies Latvijā, apcietināts, izsūtīts nometinājumā Šauļos.

1905.-1906.g. Latvijā, bijis sociāldemokrātu preses izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis.

1907.-1909.g. studējis Pēterburgā.

1909.-1918.g. darbojies preses izdevumos, bijis advokāts Jelgavā un Petrogradā.

1918.g aprīlī atgriezies Latvijā.

1919.g. jūlijs-augusts Tautas padomes

1920.-1922.g. Satversmes sapulces loceklis no LSDSP,

1922.-1925.g. pirmās Saeimas deputāts un

līdz 1925.g. 13.martam pirmās Saeimas priekšsēdētājs.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1925.g. februāra līdz 1932.g. februārim

sūtnis Lielbritānijā

No 1932.g. senators

1937.g. pensionējies.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Lēmuma par apcietināšanu pamatojums: bijis sociāldemokrātu galēji labējā novirziena līderis; Saeimas priekšsēdētājs; sūtnis Anglijā; saņēmis pensiju no fašistiskās valdības. Aizvests uz Soļikamskas soda nometnēm. 1941.g. 7.decembrī Usoļjes soda nometnes Surmogas punktā miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 1656.l.; LVA, 1987.f., 1.apr., 13869.l.