Ēriks FELDMANIS

02.12.2014. 19:09

Ēriks FELDMANIS

(no 1940.g. aprīļa GRODSALA)

1884. gada 12. septembrī

Jelgavā

1945. gada 4. augustā

Rīgas 1.cietumā

1909.g. beidzis Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti.

1909.-1912.g. tiesu amata kandidāts Jelgavas apgabaltiesā.

1912.-1914.g. zvērināta advokāta palīgs Jelgavā.

1914.-1918.g. iesaukts Krievijas armijā.

1918.g. atgriezies Latvijā, advokāts.

1919.g. Tautas padomes loceklis.

1919.-1920.g. prokurors Jelgavas apgabaltiesā.

1920.g. jūnijā-decembrī apsardzības ministrs.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1921.g. janvāra

padomnieks sūtniecībā Maskavā

No 1921.g. jūnija līdz 1923.g. jūlijam

sūtnis PSRS

1923.-1929.g. Jelgavas apgabaltiesas loceklis un vicepriekšsēdētājs. 1930.-1940.g. šīs tiesas priekšsēdētājs.

1940.- 1941.g. Jelgavas pilsētas lietu pārvaldnieks; Izpildkomitejas lietvedis Asaros. No 1941.g. augusta līdz 1944.g. jūlijam Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs. No 1944.g. novembra līdz apcietināšanai Slokas celulozes un papīra kombināta kantora priekšnieks.

APCIETINĀTS 1945.g. 5.februārī. Uzrādīta apsūdzība 1945.g. 1.augustā: 1917-1918.g. atbalstījis K.Ulmaņa darbību; būdams apsardzības ministrs, cīnījies pret boļševisma propagandu armijā; no Maskavas sūtījis spiegu ziņojumus, nomelnojis padomju dzīvi; nodevis savu dzimteni - LPSR, kalpojot vācu okupantiem. Uz KPFSR KK 58- 1a,4.p. pamata pieprasīti 10 gadi soda nometnēs. Apcietinājumā Rīgas 1. cietumā, kur 1945.g. 4.augustā miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 399.l.; LVA, 1986.f.,2.apr., 10069.l.