Bruno KRIEVIŅŠ

02.12.2014. 19:09

Bruno KRIEVIŅŠ

1894. gada 8. aprīlī

Brenguļu pagastā

1944. gada 16. februārī

Ziemeļaustrumu soda nometnēs Kolimā,

Magadanas apgabalā

1918.g. beidzis Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti.

1916.g. Krievijas XII armijas pretizlūkošanas slepenais darbinieks.

1917.-1919.g. Viskrievijas pilsētu savienības Tautas veselības aizsardzības komisariāta darbinieks.

1919.g. iesaukts Sarkanajā armijā.

1921.g. aprīlī atvaļināts.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1924.g. maija

sekretāra palīgs, II, I šķ. sekretārs sūtniecībā Padomju Krievijā

1923.g. martā

atbrīvots uz paša lūgumu

No 1924.g. advokāta palīgs Rīgā.

No 1930.g.- advokāts.

No 1939.g. Latvijas Profesiju kameras vicepriekšsēdētājs. Studentu korporācijas Fraternitas Lettica filistrs. Sūtņa Edgara Krieviņa brālis.

APCIETINĀTS 1940.g. 16.oktobrī. Ieslodzīts Rīgas 1.cietumā. Uzrādīta apsūdzība 1941.g. 19.aprīlī: cara armijas izlūkdienesta aģents; 1923.-1940.g. bijis pretpadomju filistru biedrības loceklis; nacionālists; brālis nav atgriezies Latvijā (KPFSR KK 58-4,13.p.). Sevišķās apspriedes 1941.g. 24.maija lēmums: kā sociāli bīstamu elementu ieslodzīt soda nometnē uz 8 gadiem. Pārvests uz Ziemeļaustrumu soda nometnēm Kolimā, Magadanas apgabalā, kur 1944.g. 16.februārī miris.

LVVA, 2570.f.,14.apr., 810.l.,; LVA, 1986.f., 2.apr., P-5901.l.