Bernhards BUĶIS

02.12.2014. 19:09

Bernhards BUĶIS

1881. gada 19. jūnijā

Cēsīs

1942. gada 14. jūnijā

Molotovas 1. cietumā

Mācījies Cēsu reālskolā. Beidzis tirdzniecības kursus Pēterburgā.

1907.-1919.g. strādājis par grāmatvedi Pēterburgā (Petrogradā) vairākos uzņēmumos.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1920.g. decembra līdz 1925.g. jūnijam

kancelejas darbinieks, sekretārs, vicekonsuls konsulātā Petrogradā (Ļeņingradā)

1926.-1940.g.  vecākais grāmatvedis kinematogrāfa sabiedrībā.

No 1940.g. jūlija - vecākais grāmatvedis gumijas fabrikā Kvadrāts.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Aizvests uz Soļikamskas soda nometnēm. 1942.g. 14.aprīlī uzrādīta apsūdzība: dienests Latvijas konsulātā PSRS. Likts priekšā uz KPFSR KK 58-13.p. pamata sodīt ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. 1942.g. aprīlī nosūtīts uz Molotovas 1.cietumu, kur 1942.g. 14.jūnijā miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 235.l.; LVA, 1986.f., 2.apr., P-10249.l., 1987.f., 1. apr., 16932.l.