Atis ĶENIŅŠ

02.12.2014. 19:09

Atis ĶENIŅŠ

1874. gada 28. jūnijā

Grenču pagastā

1961. gada 9. martā

Rīgā

1894.g. beidzis Irlavas skolotāju semināru,

1918.g. - Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķ.

No 1894.g. skolotājs Jelgavā, Līvbērzē, Zemītē.

No 1900.g. Rīgā; nodibinājis privātģimnāziju u.c. mācību iestādes.

Izveidojis un vadījis izdevniecību Zalktis, nodarbojies ar rakstniecību.

No 1915.g. bēgļu gaitās Maskavā.

1915.-1918.g. laikraksta Dzimtenes Atbalss redakcijas loceklis.

1918.g. atgriezies Latvijā. Tautas padomes loceklis.

1919.g. sākumā Londonā, atgriezies Latvijā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1919.g. novembra līdz 1921.g. maijam

Pagaidu valdības diplomātiskais pārstāvis Polijā

No 1921.g. rudens bijis juriskonsults un advokāts. Nodibinājis Tautas augstskolu Rīgā.

1931.-1933.g. izglītības un tieslietu ministrs.

Līdz 1935.g. martam juriskonsults Satiksmes ministrijas Šoseju un zemesceļu departamentā.

1940.g. jūlijā kopā ar domubiedriem mēģinājis Tautas saeimas vēlēšanās izvirzīt Demokrātiskā bloka sarakstu, ko padomju varas iestādes nepieļāva.

APCIETINĀTS 1940.g. 16.septembrī. Ieslodzīts Rīgas 1.cietumā. Uzrādīta apsūdzība 1941.g. 7. janvārī: organizējis labējo partiju darboņus buržuāzijas interešu aizstāvībai Saeimas vēlēšanās; sastādītais kandidātu saraksts likts pretī Dabaļaužu bloka sarakstam; aģitējis un vācis pilsoņu parakstus(KPFSR KK 58-14,10.p.). Sevišķās apspriedes 1941.g. 8.marta lēmums: par petpadomju darbību izsūtīt uz 5 gadiem Kazahijā. Izsūtījumā Akmoļinskas apgabalā strādājis par skolotāju. 1944.g. sākumā apžēlots. No 1944.g. februāra dzīvojis Maskavā, no novembra - Rīgā. Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta profesors, LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta līdzstrādnieks. OTRREIZ APCIETINĀTS 1951.g. 26.februārī. Uzrādīta apsūdzība 1951.g. 4.jūlijā (KPFSR KK 58-4,10 (I d.).p.). Sevišķās apspriedes 1951.g.8.septembra lēmums: par naidīgu darbību pret PSRS un pretpadomju aģitāciju izsūtīt uz Kokčetavas apgabalu Kazahijas PSR uz 10 gadiem. Strādājis Ščučinskas pilsētā par skolotāju. 1954.g. apžēlots, 1955.g. pavasarī atgriezies Rīgā, atkal sācis strādāt abos institūtos. Miris 1961.g. 9. martā Rīgā.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 743.l.; LVA, 1986.f., 1.apr., 30640.l., 2.apr., P-5409.l.