Arturs STEGMANIS

02.12.2014. 19:09

Arturs STEGMANIS

1902. gada 5. otobrī

Rīgā

1986. gada 15. janvārī

Valmierā

1929.g. beidzis LU Tieslietu nodaļu.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III, V šķ., Beļģijas,Dienvidslāvijas, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Somijas,Vācijas, Zviedrijas ordeņiem.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1919.g. augusta

jaunākais kancelejas ierēdnis ĀM Informācijas departamentā

1924.-1934.g.

uzraudzījis goda konsulātu darbību Balkānu valstīs, strādājis sūtniecībās Francijā un Polijā, ĀM Preses nodaļā un Baltijas valstu nodaļā. ( No 1927.g. novembra  I šķ. sekretārs)

1934.g. martā

iecelts par ĀM Rietumu nodaļas vadītāju

No 1936.g. janvāra

I šķ. sekretārs, padomnieks sūtniecībā Vācijā

No 1939.g. aprīļa

ĀM Politiski ekonomiskā departamenta direktors

No 1939.g. novembra

piekomandēts Tieslietu ministrijai par Vācu izceļotāju mantisko vērtību likvidācijas pārvaldes priekšnieku

1940.g. augustā

atbrīvots amata likvidācijas dēļ

1941.g. strādājis LPSR Finanšu tautas komisariāta Valsts ieņēmumu pārvaldē par vecāko inspektoru.

APCIETINĀTS 1941.g. 16.jūnijā. Aizvests uz Vjatkas soda nometnēm Kirovas apgabalā. Uzrādīta apsūdzība 1941.g. 23. novembrī: daudzus gadus bijis vadošajos amatos Latvijas buržuāziski fašistiskajā valsts aparātā ĀM (KPFSR KK 58-13.p.). Sevišķās apspriedes 1942.g. 9.decembra lēmums: par aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību ieslodzīt soda nometnēs uz 10 gadiem. 1948.g. 31. maijā Vjatkas nometņu ieslodzīto atlases komisija izdarīja slēdzienu par pārvešanu uz speciālo nometni Lugovoje Doļinskas ciemā Karagandas apgabalā. No 1951.g. februāra izsūtīts nometinājumā Abanas rajonā Krasnojarskas novadā (strādājis Abanas mežsaimniecībā par atsveķotāju, meistaru kokapstrādes cehā). No 1956.g. aprīļa atbrīvots no izsūtījuma, atstāts nometinājumā. 1959.g. pārcēlies uz specnometinājumu Kajas rajonā Kirovas apgabalā (svešvalodu skolotājs Kajas vidusskolā). 1962.g. janvārī noņemts no specnometinājuma uzskaites bez tiesībām dzīvot LPSR. 1964.g. oktobrī atļauts atgriezties Latvijā. Atgriezies 1965.gadā. Skolotājs Valmieras vakara skolā. Miris 1986.g. 15.janvārī Valmierā.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 1437.l.; LVA, 1986.f., 2.apr., P-5398.l., 1987.f., 1.apr., 14069.l.