Alfreds KRIŠJĀNIS

02.12.2014. 19:09

Alfreds KRIŠJĀNIS

1893. gada 9. augustā

Rīgā

1942. gada 12. jūlijā

Molotovas apgabala

soda nometnēs

1922.g. beidzis Latvijas Augstskolas Tautsaimniecības nodaļu.

1916.-1919.g. karadienestā Krievijas armijā.

1919.g.jūlijā iesaukts Latvijas armijā, 1921.g. atvaļināts.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

No 1921.gada aprīļa

II šķ. ierēdnis ĀM Administratīvi juridiskā departamenta kancelejā

No 1921.gada jūnija

I šķ. ierēdnis ĀM Administratīvi juridiskā departamenta kancelejā

No 1924.g. jūlija līdz 1925.g. jūnijam

Administratīvās un protokola nodaļas vadītājs

1925.-1940.g. autofirmu līdzīpašnieks un īpašnieks.

Pēc padomju okupācijas strādājis kokapstrādes uzņēmumā Latbrits par plānotāju un normētāju.

APCIETINĀTS 1941.g. 14. jūnijā. Aizvests uz Usoļjes soda nometni Molotovas apgabalā. Uzrādīta apsūdzība 1942.g. 20.martā: saņēmis ienākumus, kas nav iegūti ar paša darbu, autofirmas īpašnieks Rīgā, tātad, ir sociāli bīstams elements. Miris 1942.g. 12.jūlijā soda nometnēs Molotovas apgabalā. Pēc nāves 1943.g. 10. februārī Sevišķā apspriede nolēmusi: kā sociāli bīstamu elementu ieslodzīt soda nometnē uz 5 gadiem.

LVVA, 2570.g., 14.apr., 814., 815.l.; LVA, 1987.f., 1.apr. 15052.l.