Aleksandrs RUSMANIS

02.12.2014. 19:09

Aleksandrs RUSMANIS

1890. gada 16. novembrī

Rīgā

1963. gada 28. janvārī

Rīgā

Beidzis Rīgas Katrīnas pilsētas skolu un vispārējos izglītības kursus Latvija.

1910.-1914.g. ierēdnis Rīgas Orlas dzelzceļa valdē.

1915.g. evakuējies uz Petrogradu.

1919.g. atgriezies Latvijā,

1919.g. oktobrī-decembrī piedalījies Atbrīvošanas karā.

Strādājis Zemkopības ministrijā par darbvedi,

no 1921.g. aprīļa līdz 1922.g. septembrim šīs ministrijas pārstāvis Centrālajā reevakuācijas komisijā sūtniecībā Maskavā.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1923.g. aprīļa

kārtojis reevakuācijas lietas sūtniecībā PSRS

1924.g. martā

atbrīvots štata samazināšanas dēļ

No 1924.g. augusta

ĀM Austrumu nodaļā (III, II un I šķ. sekretārs)

1940.g. oktobrī

atbrīvots ārlietu resora likvidācijas dēļ

1941.g. strādājis stikla rūpnīcā par kantoristu.

Vācu okupācijas laikā Pašpārvaldes Tirdzniecības direkcijas apgādes un sadales pārvaldes lietvedis.

Pēc kara statistiķis un inspektors Latvijas republikāniskajā kurināmā realizācijas kantorī Rīgā. Brālim Nikolajam Rusmanim, kas 1941.-1942.g. bija Ilūkstes un Jēkabpils apriņķa policijas priekšnieks,

1945.g. LPSR IeM karaspēka Kara tribunāls piesprieda nāvessodu nošaujot.

ADMINISTRATĪVI IZSŪTĪTS 1949.g. 25.martā kā notiesātā ģimenes loceklis. Izsūtījumā Amūras apgabalā Ivanovkas rajonā un Kuibiševkas- Vostočnajas pilsētā. 1956.g. atgriezies Latvijā. Pensionārs, dzīvojis Rīgas 6.invalīdu namā. Miris 1963.g. 28.janvārī Rīgā.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 1311., 1312.l.; LVA, 1894.f., 1.apr., 2296.l.