Aleksandrs JĀKOBSONS

02.12.2014. 19:09

Aleksandrs JĀKOBSONS

1871. gada 22. maijā

Dobelē

1941. gada 1. septembrī

Usoļjes soda nometnē

Molotovas apgabalā

1890.g. beidzis Jelgavas reālskolu. No 1892.g. studējis RPI, studijas pārtraucis.

No 1894.g. pasta un telegrāfa ierēdnis Kerčā.

1899.-1919.g. Krievijas Valsts bankas ierēdnis tās nodaļās Lodzā un Teherānā, Enzeles un Kazvinas nodaļu priekšnieks.

Atgriezies Latvijā pēc bankas darbības sašaurināšanas 1919.g. oktobrī.

DIENESTĀ LATVIJAS ĀRLIETU MINISTRIJĀ

no 1920.g. septembra

I šķ. sekretārs ĀM Slāvu valstu nodaļā

No 1920.g. oktobra

konsuls Varšavā

1921.g. jūlijā

atbrīvots uz paša lūgumu

Dzīvojis Rīgā. Namīpašnieks.

APCIETINĀTS 1941.g. 14.jūnijā. Lēmuma par apcietināšanu pamatojums: piederējušas trīs mājas un zemesgabals, ko padomju vara nacionalizējusi; sociāli bīstams elements. Aizvests uz Soļikamskas soda nometnēm. 1941.g. 1.septembrī Usoļjes nometnē miris.

LVVA, 2570.f., 14.apr., 618.1.; LVA , 1987.f.,1. apr.,13991.l.