Artis Pabriks

02.12.2014. 19:09

Papildus fotogrāfijas

Artis Pabriks

LR ārlietu ministrs

(2004.gada 21.jūlijs - 2007.gada 28.oktobris)

Dzimis: 1966.gada 22.martā, Jūrmalā

Izglītība:

1992 

Vēstures un filozofijas fakultātes absolvents, LU

1996 

Doktora grāds politikas zinātnē, Aarhus universitāte, Dānija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

Dr. Pol. Scien.; profesors

Darba pieredze:

Kopš 2004. gada 21. jūlija

Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Kopš 2006. gada

profesors Vidzemes Augstskolā

2004. gads 

8. Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs

2003. - 2004. gads

Politikas analītiķis-konsultants Politiskās izglītības fondā paralēli darbam Vidzemes augstskolā

Kopš 2002. gada

Redkolēģijas loceklis žurnālā "Baltic Review"

Kopš 2002. gada

Latvijas pārstāvja vietnieks ECRI (Councile of Europe) Strasbūrā

2001. - 2003. gads

Politikas analītiķis Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrā paralēli darbam Vidzemes augstskolā

Kopš 2001. gada

Asociētais profesors politoloģijā Vidzemes augstskolā

1996. - 2001. gads 

Docents, asociētais profesors Vidzemes augstskolā

1996. - 1997. gads

Vidzemes Augstskolas pirmais rektors, docents

1995. - 1999. gads 

Lektors Latvijas Universitātē

1994. gads

Ārštata lektors Aarhus universitātē, Dānijā

1988. - 1990. gads

Zinātniskais asistents mūsdienu vēstures nodaļā, Zinātņu akadēmija

Valodas

Latviešu – dzimtā

Angļu – ļoti labi

Krievu – labi

Vācu – apmierinoši

Dāņu - apmierinoši

Publikācijas

Ethnic Inequalities and Public Sector Governance, in Yusuf Bangura. Basingstoke, 2006.

Do Bridges Unite?, Turkish Policy Quarterly (ed.D. Nigar Goksel), Rudens izdevums, 2006.

Politikas mazais leksikons. 2006. Zvaigzne ABC. Rīga

"Ethnic Limits of Civil Society: The Latvian Case", Norbert Goetz and Jorg Hackmann (redaktori) "Civil Society in the Baltic Sea Region". Ashgate. 2003.

"Occupational Representation and Ethnic Discrimination In Latvia". Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC). Nordik. Rīga. 2002.

"Etnopolitika Latvijā un Igaunijā: No koncepcijas līdz integrācijas fondam". Pilsoniskā līdzdalība un integrācija. 2001. Naturalizācijas Pārvaldes biļetens

"The Latvian NATO Membership-A Goal Without Alternatives". Starptautiska konference "Baltic security, NATO and EU", redaktori: Karoliina Honkanen un Tomas Ries. Occasional papers - No. 1. Atlantic Council of Finland. Helsinki. 2001.

Artis Pabriks (red.) Elmārs Vēbers, Reinis Aboltiņš. "Atsvešinātības pārvarēšana - Sabiedrības integrācija", NIMS, Rīga, 2001.

"Latvia: The Challenges of Change", Routledge, London, New York, 2001.

"The National programme for Latvian Language Training. Promotion of the Integration of Society 1996-2000". Impact Report. LVAVP, Rīga. 2000.

"The Latvian Revenge or the Russian Political Morals", Baltijai veltītais izdevums, www.ce-review.org. 2000.

1999. debates par valodas likumu, LVAVP Informatīvais biļetens, LVAVP vadības vienība, marts, 1999.

Līdzautors grāmatai "Politika Latvijā", Rasa ABC, Rīga, 1999.

"Keeping Course Towards the West", (red. Peter Rutland) "The Challenge of Integration. Annual Survey of Eastern Europe and Former Soviet Union 1997", East West Institute, 1998.

"A Review of Latvia's Follow-up to the UN Global Conferences", UNDP (ANO Attīstības programma), Rīga, Latvija, 1998.

"Komunitārisma un Individuālisma vērtību ietekme uz politiskās nācijas veidošanos Latvijā", (red. E.Vebers) "Pilsoniskā Apziņa", Mācību Apgāds, Rīga, Latvija, 1998.

ANO Attīstības programmas attīstības ziņojuma par Latviju līdzautors. 1996. Līdzautors etniskajai situācijai Latvijā veltītajai nodaļai. (1997).

"The Impact of Values of Communitarianism and Individualism upon the Formation of a Political Nation in Latvia", "Latvian Human Rights Quarterly", No. 1., 1997.

Komentāri par politisko un cilvēktiesību situāciju Latvijā. "Cilvēktiesību Žurnāls", Nr. 2., 1996.

"Some Notes Regarding the Evolution of Nationalism", "The Transition Towards Democracy: Experience in Latvia and in the World", Latvijas Universitāte, 1994.

"Citizenship and Rights of Minorities in Latvia", "Humanities and Social Sciences", Latvija, Nr. 1(2), 1994.

Recenzents Rasmas Kārkliņš grāmatai "Ethnopolitics and Transition to Democracy. The Collapse of the USSR and Latvia". 1996. Nord Ost Archiv.

Nodaļas par etniskajām attiecībām autors izdevumā "Cilvēks un Dzīve socioloģijas skatījumā" (mācību materiāls vidusskolām) 1996.

"Nations, Nationalism, and Ethnic Policy", Politikas zinātnes nodaļa, Aarhus Universitāte, Dānija, 1995.

Hobiji

sports, austrumu cīņas, sarīkojumu dejas