Noderīgas vietnes par imigrācijas tiesībām pēc BREXIT

01.11.2019. 12:57

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrija (Home Office) publicējusi informāciju par imigrācijas režīmu Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, kuri ieradīsies Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no ES 2020. gada 31. janvārī.
NB! Apvienotajā Karalistē tiks ieviesta jauna reģistrēšanās sistēma pagaidu uzturēšanās atļauju pieprasīšanai.

https://www.gov.uk/government/publications/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-moving-to-the-uk-after-brexit/no-deal-immigration-arrangements-for-eu-citizens-arriving-after-brexit

Tiem ES pilsoņiem, kuri jau pastāvīgi dzīvo Apvienotajā Karalistē, joprojām paliek spēkā prasība reģistrēties pastāvīgajam vai pagaidu statusam (“settled status” vai “pre-settled”) iepriekšējā kārtībā.

Pieteikšanās ‘settled status’ vai ‘pre-settled status’

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas informācija, kā digitālajā vidē pieteikties ‘settled status’

https://www.gov.uk/eusettledstatus  

Apvienotās Karalistes valdības informatīvās kampaņas vietne “EU citizens in UK. Stay informed”
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk  

Norādes par pieteikšanās procesu ‘Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)’

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Norāžu par pieteikšanās procesu tulkojums latviešu valodā ‘Pieteikuma iesniegšana ES Pastāvīgā statusa shēmas ietvaros (pastāvīgā un pagaidu statusa saņemšanai): tulkojums latviešu valodā’  

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.lv

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča aicinājums un video pamācība latviešu valodā, kā pieteikties ‘settled status’

https://www.facebook.com/watch/?v=2541741542566404

Vietas, kas sniedz biometrisko personu apliecinoša dokumentu skenēšanas pakalpojumus, ja ES pilsonim nav pieejama Android ierīce ar NFC funkciju

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas vadlīnijas lietvežiem, kas izskata ‘settled status’ un ‘pre-settled status’ pieteikumus. Vadlīniju pielikumā ir arī saraksts ar dokumentiem, kas var kalpot par pierādījumu rezidencei Apvienotajā Karalistē

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance

Ieceļošana Apvienotajā Karalistē pēc BREXIT

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Informatīvie materiāli par ES pilsoņu tiesībām BREXIT kontekstā

Apvienotās Karalistes valdības politikas dokuments par pilsoņu tiesībām, ja Apvienotā Karaliste pamet Eiropas Savienību bez vienošanās par izstāšanās kārtību (no deal Brexit) https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit?utm_source=a4a843bd-537c-4b0d-a613-174f1cef5fc1&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Eiropas Komisijas informatīvais ziņojums “Jautājumi un atbildes — ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā ar 2018. gada 14. novembrī publicēto Izstāšanās līgumu” latviešu valodā
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_lv.pdf 

Projekts līgumam par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Lai līgums stātos spēkā, tas ir jāratificē gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legal-revision-coming-days_en

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas paziņojums par imigrācijas režīmu Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ieradīsies Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības 2019. gada 29. martā, ja valsts pamet Eiropas Savienību bez vienošanās par izstāšanās kārtību (no deal Brexit)
https://www.gov.uk/government/news/government-outlines-no-deal-arrangements-for-eu-citizens 

Greater London Authority platforma ar informāciju un ieteikumiem Londonā dzīvojošajiem Eiropas Savienības pilsoņiem https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/representing-london-brexit-talks/eu-londoners-hub

Semināri

“EU Citizens Rights Project Scotland” mājaslapa, kurā publicēta informācija par semināriem Skotijā dzīvojošajiem ES pilsoņiem par imigrācijas un sociālajām tiesībām Brexit kontekstā. Semināri tiek rīkoti ar  Skotijas valdības atbalstu  www.citizensrightsproject.org

Platformas, lai atrastu sertificētus speciālistus imigrācijas jautājumos (immigration advisers, baristers, solicitors) 

Legal Choices https://www.legalchoices.org.uk/types-of-lawyers/types-regulated-lawyers/immigration-advisers/  

Immigration Law Practitioners’ Association http://www.ilpa.org.uk/pages/brexit-information.html

Law Society https://www.lawsociety.org.uk/

Informācija par konsultantiem imigrācijas jautājumos (immigration advisors) https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do

Labdarības organizācijas, kas piedāvā juridiskās konsultācijas

Law Centres Network http://www.lawcentres.org.uk

The Joint Council for the Welfare of Immigrants http://www.jcwi.org.uk/