Noderīgas vietnes par imigrācijas tiesībām pēc BREXIT

12.03.2019. 12:01

Informatīvie dokumenti par ES pilsoņu tiesībām BREXIT kontekstā
Informācija par Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas reģistrācijas sistēmu ‘settled status’ un ‘pre-settled status’ 
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families 

Apvienotās Karalistes valdības informatīvās kampaņas vietne “EU citizens in UK. Stay informed”
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk 

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas informācija, kā digitālajā vidē pieteikties ‘settled status’ publiskajā testa fāzē, kas uzsākta 2019. gada 21. janvārī
https://www.gov.uk/apply-stay-uk-leaves-eu-test-phase?step-by-step-nav=0c79b832-75de-4854-8154-d62774a8dfb8 

Apvienotās Karalistes valdības politikas dokuments par pilsoņu tiesībām, ja Apvienotā Karaliste pamet Eiropas Savienību bez vienošanās par izstāšanās kārtību (no deal Brexit) https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit?utm_source=a4a843bd-537c-4b0d-a613-174f1cef5fc1&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Eiropas Komisijas informatīvais dokuments “Jautājumi un atbildes — sekas, ja Apvienotā Karaliste pamet Eiropas Savienību, neratificējot Izstāšanās līgumu (no deal Brexit)” angļu valodā
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas vadlīnijas lietvežiem, kas izskata ‘settled status’ un ‘pre-settled status’ pieteikumus. Vadlīniju pielikumā ir arī saraksts ar dokumentiem, kas var kalpot par pierādījumu rezidencei Apvienotajā Karalistē

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance

Vietne, kurā pierakstīties Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas izsūtītajiem e-pastiem par visiem jaunumiem, kas skar Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un statusu Apvienotajā Karalistē pēc Brexit referenduma https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id=67&id2=627DF7

Eiropas Komisijas informatīvais ziņojums “Jautājumi un atbildes — ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā ar 2018. gada 14. novembrī publicēto Izstāšanās līgumu” latviešu valodā
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_lv.pdf 

Projekts līgumam par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Lai līgums stātos spēkā, tas ir jāratificē gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132-text-subject-final-legal-revision-coming-days_en

Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas paziņojums par imigrācijas režīmu Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri ieradīsies Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības 2019. gada 29. martā, ja valsts pamet Eiropas Savienību bez vienošanās par izstāšanās kārtību (no deal Brexit)
https://www.gov.uk/government/news/government-outlines-no-deal-arrangements-for-eu-citizens 

Greater London Authority platforma ar informāciju un ieteikumiem Londonā dzīvojošajiem Eiropas Savienības pilsoņiem https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/representing-london-brexit-talks/eu-londoners-hub

Semināri

Informācija par Law Centres Network rīkotajiem semināriem par ES pilsoņu tiesībām pēc Brexit http://eurights.herokuapp.com/events 

“EU Citizens Rights Project Scotland” mājaslapa, kurā publicēta informācija par semināriem Skotijā dzīvojošajiem ES pilsoņiem par imigrācijas un sociālajām tiesībām Brexit kontekstā. Semināri tiek rīkoti ar  Skotijas valdības atbalstu  www.citizensrightsproject.org / https://www.facebook.com/EURightsProject/?tn-str=k*F 

Platformas, lai atrastu sertificētus speciālistus imigrācijas jautājumos (immigration advisers, baristers, solicitors) 

Legal Choices https://www.legalchoices.org.uk/types-of-lawyers/types-regulated-lawyers/immigration-advisers/  

Immigration Law Practitioners’ Association http://www.ilpa.org.uk/pages/brexit-information.html

Law Society https://www.lawsociety.org.uk/

Informācija par konsultantiem imigrācijas jautājumos (immigration advisors) https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/what-advisers-can-do

Labdarības organizācijas, kas piedāvā juridiskās konsultācijas

Law Centres Network http://www.lawcentres.org.uk

The Joint Council for the Welfare of Immigrants http://www.jcwi.org.uk/