Ģimenes stāvokļa izmaiņas

04.01.2021. 11:36

Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas Iedzīvotāju reģistram par bērna piedzimšanu un izmaiņām ģimenes stāvoklī ārvalstīs 30 dienu laikā. 

 
Ģimenes stāvokļa izmaiņas

Ja laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas vai laulātā miršanas gadījumā ir mainījies Latvijas valstspiederīgā ģimenes stāvoklis un šis fakts ir reģistrēts Apvienotās Karalistes dzimtsarakstu iestādē, lai par šīm izmaiņām sniegtu informāciju Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, Latvijas vēstniecības Konsulārajai nodaļai ierakstītā (Special Delivery) vēstulē pa pastu (adrese: Consular Section of the Embassy of Latvia, The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jāatsūta dokumenti:

  • izmaiņu apliecinoša dokumenta oriģināls* (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, vai otra laulātā miršanas apliecība);
  • aizpildīts iesniegums Konsulārajai nodaļai;
  • abu laulāto pasu kopijas – paziņojumiem par noslēgto laulību, savas pases kopija - paziņojot par šķirto laulību;
  • aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī vai iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī;
  • Ja laulātais/ laulātā nav Latvijas pilsonis/ pilsone, uzvārda rakstība iepriekš jāsaskaņo ar Latviešu valodas aģentūru (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.www.valoda.lv). Dokumentiem obligāti jāpievieno izdruka no elektroniskās sarakstes ar Latviešu valodas aģentūru un iesniegumos uzvārds jānorāda latviešu valodā.

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Samaksā par pakalpojumu iekļauta dokumenta oriģināla nosūtīšana atpakaļ iesniedzējam pa pastu ierakstītā (Special Delivery) vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Ja laulības noslēgšanas vai šķiršanas rezultātā mainās Latvijas valstspiederīgā uzvārds, pases/ eID kartes maiņa ir OBLIGĀTA! Aicinām sazināties ar Konsulāro nodaļu pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un rezervēt apmeklējumu uzvārda un pases/ eID kartes maiņai. 

Bērna piedzimšana

Ja Latvijas valstspiederīgajam Apvienotajā Karalistē ir piedzimis bērns, bet vecāks nevēlas bērnu reģistrēt Latvijas pilsonībā, lai iekļautu ziņas par bērnu Iedzīvotāju reģistrā, vēstniecības Konsulārajai nodaļai ierakstītā (Special Delivery) vēstulē pa pastu (adrese: Consular Section of the Embassy of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jāatsūta dokumenti:

  • aizpildīts iesniegums;
  • bērna dzimšanas apliecības pilnās formas oriģināls;
  • bērna vecāka (Latvijas valstspiederīgā) personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • bērna pases kopija, ja bērnam ir kādas citas valsts pilsonība.

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Samaksā par pakalpojumu iekļauta dokumenta oriģināla nosūtīšana atpakaļ iesniedzējam pa pastu ierakstītā (Special Delivery) vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

* Ja dokuments nav izdots Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā, bet kādā citā valstī, tas pirms iesniegšanas Latvijas institūcijās, tai skaitā Latvijas vēstniecībā, ir jālegalizē vai jāapliecina ar Apostille.