Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

19.04.2018. 15:48

Ārzemniekam, kas vēlas saņemt vīzu ieceļošanai Latvijā vai Latvijas šķērsošanai tranzītā, ir jāiesniedz:

 • Pase vai cits ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš ir par trīs mēnešiem garāks nekā pieprasītās vīzas termiņš, kurā ir brīvas vismaz divas vīzām paredzētas lappuses un kas izdots pēdējos 10 gados
 • vīzas pieteikuma veidlapa, kuru vīzas pieteicējs ir aizpildījis un pašrocīgi parakstījis
 • 1 krāsaina fotogrāfija (35 mm X 45 mm);
 • visā Šengenas teritorijā derīga veselības apdrošināšanas polise par periodu, kuru ārzemnieks gatavojas pavadīt Šengenas valstīs (skatīt sadaļu "Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana")
 • samaksa vai apliecinājums par samaksu par vīzas pieteikuma izskatīšanu

Iesniedzot pieteikumu Šengenas vīzas saņemšanai, kā arī papildus ārzemnieks iesniedz:

 • dokumentus, kuros norādīts ceļojuma iemesls
 • dokumentus par apmešanās vietu vai pierādījumu, ka viņam ir pietiekami līdzekļi, lai segtu izdevumus par apmešanās vietu
 • dokumentus, kas liecina, ka viņam ir pietiekami līdzekļi gan iztikai plānotās uzturēšanās laikā, gan lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti kurā viņu noteikti uzņems, vai arī ka viņš var likumīgi iegūt šādus līdzekļus
 • informāciju, kas ļauj izvērtēt pieteikuma iesniedzēja nodomu atstāt dalībvalstu teritoriju, pirms beidzas tās vīzas termiņš, kuras pieteikumu viņš iesniedz.

Ja ārzemnieks pieprasa Šengenas vīzu tranzītam, tad viņam ir jābūt derīgai vīzai ieceļošanai tajā valstī, kurā viņš ieceļos, pametot Šengenas telpu. Izņēmums šim nosacījumam ir tad, ja ārzemniekam vīza ieceļošanai galamērķa valstī nav nepieciešama.

Iesniedzot pieteikumu, lai saņemtu lidostas tranzītvīzu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī:

 • dokumentus par turpmāko braucienu uz galamērķi pēc plānotā lidostas tranzīta
 • informāciju, kas ļautu izvērtēt pieteikuma iesniedzēja nodomu neieceļot dalībvalstu teritorijā.

Pārstāvniecību konsulārās amatpersonas lemj, kādi pamatojuma dokumenti ārzemniekam ir jāiesniedz, atkarībā no viņa brauciena mērķa, ceļošanas pieredzes, saiknes ar savu mītnes zemi un mītnes valsts apstākļiem. Tāpēc par konkrētiem vīzas pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem lūdzam interesēties pārstāvniecībā, kurā ārzemnieks ir paredzējis vērsties pēc vīzas un/vai apmeklēt attiecīgās pārstāvniecības mājas lapu.

Pamatojuma dokumenti, pieprasot vīzu ieceļošanai Latvijā citas Šengenas valsts pārstāvniecībā

Pieprasot vīzu citas Šengenas valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kurā Latvija tiek pārstāvēta Šengenas vīzu izsniegšanā, ir jāievēro sekojošais:

 • iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir latviešu valodā, ir jāpievieno tulkojums angļu valodā vai par vīzas izsniegšanu atbildīgās pārstāvniecības valsts valodā
 • Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts ielūgums attiecīgajā pārstāvniecībā ir jāiesniedz drukātā veidā.

Uzaicinātājam šāds ielūgums tiks izsniegts, ja kā vīzas pieprasīšanas vieta tiks norādīta citas Šengenas valsts pārstāvniecība, kura Latvijas vārdā izsniedz vīzas. Pēc ielūguma saņemšanas tas ir jāpārsūta vīzas pieprasītājam.

E-anketa vīzas saņemšanai