Samaksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu

12.11.2018. 09:27

 

 Valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs:
Vīzas veids Nodeva
Īstermiņa vīza (C kategorija) 60 EUR
Īstermiņa vīza (C kategorija) – bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem 35 EUR
Lidostas tranzītvīza (A kategorija) 60 EUR
Vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija) 60 EUR
Ilgtermiņa vīza (D kategorija) 60 EUR
   

Atbrīvojums no nodevas samaksas par vīzu pieteikuma izskatīšanu

Nodevu neiekasē par vīzas pieteikuma izskatīšanu:

  • no bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem
  • no skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un to pavadošajiem pedagogiem, kuru uzturēšanās mērķis ir saistīts ar mācībām vai izglītošanos
  • no pētniekiem no trešajām valstīm, kuri ieceļo Eiropas Kopienā zinātniski pētnieciskā nolūkā
  • no bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kas jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizē bezpeļņas organizācijas.

Sākot ar  2009.gada 16.janvāri no nodevas par ilgtermiņa jeb nacionālās vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu atbrīvoti Ukrainā dzīvojoši Ukrainas  pilsoņi.

Nodeva par C kategorijas vīzām to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Savienībai ir nolīgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu:

Krievijas pilsoņiem nodeva par C kategorijas vīzām:

  • vispārējā kārtībā – 35 EUR;
  • steidzamā kārtībā - 70 EUR

Ukrainas pilsoņiem nodeva par C kategorijas vīzām:

  • vispārējā kārtībā – 35 EUR;
  • steidzamā kārtībā - 70 EUR

Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Serbijas, Melnkalnes, Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas un Moldovas pilsoņiem nodeva par C kategorijas vīzām – 35 EUR.