Nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā

19.03.2018. 16:01

Nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

  1. Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu, vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama, finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāk par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai, ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz 30 dienas;
  2. Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu, vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama, finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par minimālo mēneša darba algu (430 eiro), ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā pārsniedz 30 dienas;
  3. Ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu un darba atļauju sakarā ar nodarbinātību, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā: tas ir 926 EUR mēnesī, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju.