Kādos gadījumos vīzas pieteikums ir pieņemams

07.03.2016. 16:32

Lai saņemtu Šengenas vīzu, ārzemniekam vīzas pieteikums jāiesniedz atbildīgās valsts pārstāvniecībā un tās Šengenas dalībvalsts pārstāvniecībā, kuras jurisdikcijā (konsulārajā apgabalā) atrodas vīzas pieteikuma iesniedzēja likumīgā dzīvesvieta (skatīt sadaļu "Pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju").

Vīzas pieteikumu pieņem ne agrāk kā 3 mēnešus pirms plānotā apmeklējuma sākuma. Ja personai iepriekš ir izsniegta daudzkārtēja vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt pirms tādas vīzas beigu datuma, kas derīga vismaz 6 mēnešus, t.i. daudzkārtējas vīzas turētājam ir tiesības vērsties pēc jaunas vīzas arī tad, kad iepriekšējās vīzas derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Vīzas pieteikumu pieņem, ja ir iesniegti :

  • pieteikuma veidlapa
  • ceļošanas dokuments
  • fotogrāfija
  • ir samaksāta valsts nodeva (gadījumos, kad tas nepieciešams)

Ja pārstāvniecība konstatē, ka iepriekšminētie nosacījumi ir izpildīti, vīzas pieteikumu pieņem un turpina to izskatīt. Ja minētie nosacījumi nav izpildīti, vīzas pieteikumu nepieņem un vīzas pieteicējam atdod pieteikuma veidlapu, atmaksā vīzas nodevu un vīzas pieteikumu neizskata.