Eiropas Savienības nolīgumi par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar trešajām valstīm

06.09.2018. 16:47

Eiropas Savienība, vēloties veicināt noturīgus ekonomiskos, kultūras un zinātnes sakarus ar trešajām valstīm, pamatojoties uz savstarpīguma principu, bet vienlaicīgi ievērojot, ka vīzu atvieglojumi nedrīkst izraisīt arī nelegālo imigrāciju, ir noslēgusi nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar Krieviju, Ukrainu, Armēniju, Moldovu, Gruziju, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Albāniju, Azerbaidžānu, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Kaboverdi.

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu reglamentē šādus jautājumus:

  • vīzu režīms diplomātisko pasu turētājiem
  • personu kategorijas, kurām var tikt izsniegtas daudzkārtējās ieceļošanas vīzas
  • iesniedzamie pamatojuma dokumenti noteiktām personu kategorijām
  • samaksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu
  • personu kategorijas, kas ir atbrīvotas no samaksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu nereglamentē šādus jautājumus:

  • vīzas atteikums
  • ceļošanas dokumentu atzīšana
  • pierādījumi par pietiekamiem iztikas līdzekļiem
  • ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm: