Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana

12.11.2018. 09:13

Lai saņemtu Šengenas vīzu, ārzemnieks iesniedz derīgu ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisi:

  • kas ir derīga visā Šengenas teritorijā
  • kuras apdrošināšanas summa ir vismaz 30 000 EUR un kas sedz izdevumus par steidzamas medicīniskās palīdzības sniegšanu un/vai ārstēšanu slimības gadījumā, kā arī sedz repatriācijas izdevumus personas nāves gadījumā.

Ja ārzemnieks ieceļos Latvijā vienu vai divas reizes, ir jāiesniedz derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise, kas nosedz visu paredzamo uzturēšanās termiņu.

Ja ārzemnieks ieceļos Latvijā vairāk kā divas reizes, tam ir jāiesniedz derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise, kas aptver pirmo plānotā apmeklējuma termiņu.

Parasti medicīniskās apdrošināšanas polisi noformē vīzas pieteicēja rezidences valstī, taču tā var būt noformēta arī citur un to var noformēt arī ielūdzējs. Svarīgi, lai polise atbilstu visām iepriekšminētajām prasībām

Lai saņemtu ilgtermiņa vīzu, ārzemnieks iesniedz derīgu ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisi:

  • kas ir derīga Latvijas Republikas un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, kurā vīza ir derīga
  • kuras apdrošināšanas summa ir 42 600 EUR un kas sedz izdevumus par steidzamas medicīniskās palīdzības sniegšanu un/vai ārstēšanu slimības gadījumā, kā arī sedz repatriācijas izdevumus personas nāves gadījumā.