Personas dati Šengenas Informācijas Sistēmā

16.01.2015. 11:16

Šengenas zonas ietvaros indivīdiem ir iespējas un tiesības brīvi pārvietoties. Šengenas līguma telpa ir teritorija, kur atceltas iekšējās robežu pārbaudes starp noteiktām Šengenas zonas valstīm. Robežu pārbaudes tiek veiktas tikai ieceļojot Šengenas teritorijā. Šengenas sadarbības mērķis ir aizsargāt indivīdus un to īpašumus, samazinot iespējas šīs tiesības ļaunprātīgi izmantot. Lai to nodrošinātu, ir izveidota speciāla datu apmaiņas sistēma: Šengenas informācijas sistēma (SIS), kuras ietvaros notiek pastiprināta un efektīva visu Šengenas zonas dalībvalstu policijas, muitas, ārējo robežu kontroles un tiesu iestāžu sadarbība, kas nepieciešama iekšējo robežu atcelšanai.

Vairāk informācijas - Datu Valsts Inspekcijas mājaslapā