Latvijas pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas citu Šengenas valstu vārdā

25.05.2017. 14:05
Nr. Valsts Latvijas pārstāvniecības atrašanās vieta Konsulārais apgabals

Austrija

1.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 01.11.2015

Vitebskas apgabals

Francija

1.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 15.05.2010

Vitebskas apgabals

Igaunija

1.

Uzbekistānas Republika

Taškentā
no 01.04.2008

Uzbekistāna

2.

Azerbaidžānas Republika

Baku
no 01.04.2008

Azerbaidžāna

3.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 15.05.2013.

Vitebskas apgabals
4. Amerikas Savienotās Valstis

Vašingtonā
no 01.01.2016.

Amerikas Savienotās Valstis

Lietuva

1.

Uzbekistānas Republika

Taškentā
no 09.04.2010.

Uzbekistāna

2. Baltkrievijas Republika Vitebskā
no 01.06.2017.
Vitebskas apgabals

Nīderlande

1.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 15.04.2009

Vitebskas apgabals

Polija

1.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 18.03.2013

Vitebskas apgabals

Slovākija

1.

Azerbaidžānas Republika

Baku
no 01.12.2011

Azerbaidžānas Republika

2.

Krievijas Federācija

Kaļiņingrada
no 01.05.2014

Kaļiņingradas apgabals

Slovēnija

1.

Baltkrievijas Republika

Vitebskā
no 01.11.2008

Vitebskas apgabals

2.

Azerbaidžānas Republika

Baku
no 01.11.2008

Azerbaidžāna

3.

Krievijas Federācija

Sanktpēterburgā
no 01.11.2008

Sanktpēterburgas pilsēta, Ļeņingradas apgabals, Arhangeļskas apgabals, Novgorodas apgabals, Murmanskas apgabals, Karēlijas Republika

4.

Krievijas Federācija

Kaļiņingradā
no 01.11.2008

Kaļiņingradas apgabals

5.

Krievijas Federācija

Pleskavā
no 01.11.2008

Pleskavas apgabals

Spānija

1.

Baltkrievijas Republika

Minska
no 01.07.2013

Baltkrievija

2.

Baltkrievijas Republika

Vitebska
no 01.07.2013

Vitebskas apgabals

Šveice

1.

Krievijas Federācija

Kaļiņingrada
no 16.06.2014.

Kaļiņingradas apgabals

2.

Uzbekistānas Republika

Taškenta
no 01.07.2015.

 

 Uzbekistāna

Ungārija

1.

Krievijas Federācija

Kaļiņingradā
no 21.12.2007.

Kaļiņingradas apgabals

2.

Gruzijas Republika

Tbilisi
no 15.08.2008.

Gruzija

Zviedrija

1.

Gruzijas Republika

Tbilisi
no 17.07.2008.

Gruzija

2. Kazahstānas Republika

Astana
no 01.05.2012.

Kazahstāna