Pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju

28.05.2018. 12:09

Lai saņemtu vīzu, ārzemniekam ir jāvēršas tajā atbildīgās Šengenas dalībvalsts pārstāvniecībā, kuras teritoriālajā kompetencē atrodas ārzemnieka likumīgā dzīvesvieta.

Informējam, ka pavisam ir iespējams izdalīt trīs variantus:

  1. Ja ārzemnieka, kura ieceļošanas mērķis ir Latvija, likumīgajā dzīvesvietā ir Latvijas pārstāvniecība, šai personai jāvēršas attiecīgajā Latvijas pārstāvniecībā. Informācija par Latvijas vēstniecības Krievijas Federācijā, Latvijas vēstniecības Ukrainā, Latvijas vēstniecības Kazahstānā,Latvijas vēstniecības Baltkrievijā, Latvijas konsulāta Vitebskā  un Latvijas Ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā sadarbību ar loģistikas uzņēmumu "Pony Express" ir pieejama Latvijas vēstniecības Krievijā mājas lapā, Latvijas vēstniecības Kazahstānā mājas lapā, Latvijas vēstniecības Ukrainā mājas lapā, Latvijas vēstniecības Baltkrievijā mājas lapā, Latvijas konsulāta Vitebskā  un Latvijas Ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā mājas lapā. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Latvijas Republikas 2010.gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai" tikai atsevišķās Latvijas pārstāvniecībās, kas atrodas Šengenas dalībvalstu teritorijā, tiek pieņemti vīzu pieteikumi. Aicinām ārzemniekus pārbaudīt šo informāciju pirms doties uz attiecīgo Latvijas pārstāvniecību.  
  2. Ja ārzemnieka, kura ieceļošanas mērķis ir Latvija, likumīgajā dzīvesvietā nav Latvijas pārstāvniecības, bet Latviju vīzu izsniegšanā pārstāv kāda cita Šengenas dalībvalsts pārstāvniecība, viņam jāvēršas attiecīgajā citas Šengenas valsts pārstāvniecībā. Lūdzam ņemt vērā, ka citu Šengenas valstu pārstāvniecības Latvijas vārdā izsniedz tikai īstermiņa vīzas (vienotās vīzas, ierobežota teritoriālā derīguma un lidostas tranzītvīzas), kuru atļautais uzturēšanās termiņš Šengenas zonā nepārsniedz 90 dienas 180 dienu posmā.
  3. Ja ārzemnieka likumīgajā dzīvesvietā nav ne Latvijas pārstāvniecības, ne Latviju pārstāvošas citas Šengenas valsts pārstāvniecības vai ja ārzemnieks vēlas pieteikties ilgtermiņa vīzai, kuras atļautais uzturēšanās termiņš pārsniedz 90 dienas 180 dienu posmā, viņam jāvēršas tajā Latvijas Republikas pārstāvniecībā, kuras teritoriālā kompetencē atrodas viņa likumīgā dzīvesvieta.

 

Latvijas Republikas pārstāvniecību teritoriālo kompetenci nosaka 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.725  „Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai''

!!! Vēršam uzmanību uz to, ka noteikumi izdala divus vīzu kategoriju veidus un katrai vīzu kategorijai ir paredzēts savs teritoriālās kompetences dalījums:

  • saskaņā ar Vīzu kodeksu – vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un lidostas tranzītvīzas jeb īstermiņa vīzas, kuru atļautais uzturēšanās termiņš Šengenas zonā nepārsniedz 90 dienas pusgadā (Noteikumu 1.pielikums);
  • saskaņā ar Latvijas Republikas Imigrācijas likumu – ilgtermiņa vīzas, kuru atļautais uzturēšanās termiņš ir vairāk par 90 dienām pusgadā (Noteikumu 2.pielikums).

Ja ārzemnieks attiecīgās pārstāvniecības teritoriālajā kompetencē atrodas likumīgi, bet ne pastāvīgi, un var pamatot, kādēļ vīzas pieteikumu iesniedz šajā pārstāvniecībā, vīzas pieteikumu var pieņemt, ja ārzemnieka argumenti ir pamatoti. Ņemot vērā to, ka šādos gadījumos pārstāvniecība pieņem lēmumu vai, atbilstoši Vīzu kodeksam, vīzas pieteikums var tikt pieņemts šajā pārstāvniecībā, ārzemniekam pirms vīzas pieteikuma iesniegšanas jāsazinās ar šo pārstāvniecību, lai noskaidrotu, vai viņa vīzas pieteikumu attiecīgā pārstāvniecība varēs pieņemt.