Palīdzība citas ES dalībvalsts pārstāvniecībā

16.01.2015. 11:11

Mēs visi esam savas valsts, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi. Visiem ES iedzīvotājiem ir konkrētas Eiropas pilsonības tiesības un konsulārā aizsardzība ir Eiropas solidaritātes jautājums. ES līgumi garantē visiem ES pilsoņiem tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi jebkuras ES dalībvalsts diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā sniegtajā aizsardzībā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 23. pants; ES Pamattiesību hartas 46. pants).

Lai palielinātu informētību par ES pilsoņu tiesībām, informācija par konsulāro aizsardzību ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kur tiek sniegta detalizēta informācija par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja nonākat ārkārtas situācijā ārvalstī, kur nav Latvijas pārstāvniecības. Mājas lapas galvenais mērķis ir sniegt ES pilsoņiem informāciju par pārstāvniecībām, kuras nepieciešamības gadījumā var nodrošināt konsulāro palīdzību. Valstīs, kurās nav kādas ES dalībvalsts pārstāvniecības, tiek piedāvāta visu tur pārstāvēto dalībvalstu vēstniecību/konsulātu kontaktinformācija.